RM-SYSTÉM»Události»Oznámení regulátorům - Doplňující informace k usnesení MVH společnosti AAA AUTO GROUP N.V.

Oznámení regulátorům - Doplňující informace k usnesení MVH společnosti AAA AUTO GROUP N.V.

08.04.2013 11:06
Amsterdam / Praha / Budapešť, 2. dubna 2013 – Společnost AAA Auto Group N.V. („Společnost“) uveřejnila dne 29. března 2013 usnesení mimořádné valné hromady akcionářů Společnosti., která se konala v Amsterdamu dne 29. března 2013.

Společnost informuje, že v souladu s usneseními valné hromady ze dne 29. března 2013 byla provedena kalkulace kupní ceny za akcie Společnosti ("Akcie"), která byla stanovena v souladu s ust. § 63 odst. 7 a ust. § 63/A maďarského zákona CXX z roku 2001 o kapitálových trzích (dále jen „zákon o maďarských kapitálových trzích") částkou za Akcii ve výši 275,173 HUF a, pro účely nákupu Akcií Společností na Burze cenných papírů Praha a v rámci OTC obchodů v České republice, Společnost konvertovala výše uvedenou cenu v HUF na 23,30 Kč za Akcii, a to na základě směnného kurzu HUF / CZK stanoveného Maďarskou národní bankou ke dni konání mimořádné valné hromady, tj. k 29. březnu 2013.
Společnost opakovaně upozorňuje, že toto oznámení není oznámením podle ust. § 63 odst. 4 a 7 zákona o maďarských kapitálových trzích.

Společnost splní svoji informační povinnost podle ust. § 63 odst. 4 a 7 zákona o maďarských kapitálových trzích uveřejněním Prohlášení společnosti (které obsahuje náležitosti stanovené v ust. 63 odst. 3, písm. a) a b) zákona o maďarských kapitálových trzích) dne 8. dubna 2013, a to mimo jiné v novinách Világgazdaság, na webových stránkách AAA AUTO (www.aaaauto.nl) a na webových stránkách www.akcie.cz.

Akcionáři Společnosti, jejichž Akcie jsou v okamžiku výkonu jejich práva registrovány u Keller Zrt., budou oprávněni uplatnit své právo požadovat, aby Společnost odkoupila jejich akcie podle ust. § 63 odst. 7 zákona o maďarských kapitálových trzích, počínaje dnem 8. dubna 2013 do 7. června 2013 včetně, a to za kupní cenu ve výši 275,173 HUF za Akcii. Způsob a postup, jakým budou akcionáři oprávněni uplatnit své právo požadovat, aby Společnost odkoupila jejich akcie podle ust. § 63 odst. 7 zákona o maďarských kapitálových trzích, budou popsány v Prohlášení společnosti.

Akcionářům Společnosti, jejichž Akcie budou registrovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., bude umožněn prodej jejich akcií Společnosti počínaje dnem 8. dubna 2013 do ukončení obchodování akcií Společnosti z obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., a to za kupní cenu ve výši 23,30 Kč za akcii. Způsob a postup, jakým bude akcionářům prodej jejich akcií Společnosti umožněn, budou popsány v Prohlášení společnosti, které bude uveřejněno Společností dne 8. dubna 2013, a to mimo jiné v novinách Világgazdaság, na webových stránkách AAA AUTO (www.aaaauto.nl) a webových stránkách www.akcie.cz.

Podrobné informace o mimořádné valné hromadě včetně zápisu naleznete na stránkách společnosti: http://www.aaaauto.cz/ v části O nás / Pro investory / Corporate Governance.

Úplné znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.