RM-SYSTÉM»Události»Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2012

Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2012

03.04.2013 14:38
Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČ: 000 01 082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka 39 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 3. května 2013 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2012.
 4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2012 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
 5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2012 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2012 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2012.
 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2012, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2012.
 7. Volba člena představenstva.
 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
 9. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2013.
 10. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2013.
 11. Závěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy