RM-SYSTÉM»Události»Usnesení mimořádné valné hromady společnosti AAA Auto Group N.V.

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti AAA Auto Group N.V.

02.04.2013 08:31
Amsterdam / Praha / Budapešť, 29. března 2013

Program valné hromady projednávaný akcionáři byl následující:
1. Zahájení valné hromady a oznámení

2. Usnesení o vyřazení 67 757 875 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 0,10 EUR, ISIN NL0006033375, vydaných Společností, z obchodování na trhu Prime organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s.

3. Usnesení o vyřazení 67 757 875 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 0,10 EUR, ISIN NL0006033375, vydaných Společností, z obchodování na Budapesti Értéktõzsde Zrt.

4. Pověření představenstva Společnosti nechat Společnost dokončit veškeré postupy nezbytné či vyžadované dle právního řádu jurisdikce za účelem realizace usnesení uvedených v bodech 2 a 3 výše, včetně postupu týkajícího se uplatnění práva akcionářů Společnosti požádat Společnost, aby odkoupila jejich akcie dle maďarského práva (povinná nabídka výměny), a jakékoliv dobrovolné nabídky na koupi akcií Společnosti zajišťující rovné zacházení s akcionáři Společnosti.

5. Pověření představenstva nechat Společnost odkoupit akcie (bod k hlasování)

6. Ukončení valné hromady

Valná hromada přijala usnesení ohledně vyřazení akcií Společnosti z obchodování na obou výše uvedených burzách a pověřila představenstvo, aby provedlo odkup akcií a nechalo Společnost dokončit veškeré postupy nezbytné či vyžadované dle právního řádu jakékoliv jurisdikce pro účely realizace usnesení uvedených v bodech 2 a 3 výše, včetně postupu týkajícího se uplatnění práva akcionářů Společnosti požadovat, aby Společnost odkoupila jejich akcie.

Tímto rovněž upozorňujeme, že toto oznámení není oznámením podle ust. § 63 odst. 4 a 7 maďarského zákona CXX z roku 2011 o kapitálových trzích (dále jen „zákon o maďarských kapitálových trzích").

Společnost splní svoji informační povinnost podle ust. § 63 odst. 4 a 7 zákona o maďarských kapitálových trzích uveřejněním Prohlášení společnosti (které obsahuje náležitosti stanovené v ust. 63 odst. 3, písm. a) a b) zákona o maďarských kapitálových trzích) dne 8. dubna, a to mimo jiné v novinách Világgazdaság, na webových stránkách AAA AUTO (www.aaaauto.nl) a webových stránkách www.akcie.cz.

Akcionáři Společnosti budou oprávněni uplatnit své právo požadovat, aby Společnost odkoupila jejich akcie podle ust. § 63 odst. 7 zákona o maďarských kapitálových trzích, počínaje dnem 8. dubna 2013 do 7. června 2013 včetně. Způsob a postup, jakým budou akcionáři oprávněni uplatnit své právo požadovat, aby Společnost odkoupila jejich akcie podle ust. § 63 odst. 7 zákona o maďarských kapitálových trzích, budou popsány v Prohlášení společnosti.

 

CELÉ ZNĚNÍ USNESENÍ


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.