RM-SYSTÉM»Události»Společnost AAA oznámila své předběžné neauditované konsolidované hosp. výsledky za rok 2012

Společnost AAA oznámila své předběžné neauditované konsolidované hosp. výsledky za rok 2012

29.03.2013 09:21
Praha / Budapešť 28. března 2013 – Podle předběžných neauditovaných konsolidovaných hospodářských výsledků dosáhla společnost AAA Auto Group N.V. v roce 2012 čistého zisku ve výši 22,3 milionu eur, přičemž provozní zisk EBITDA dosáhl 29,6 milionu eur z celkového obratu 335,9 milionu eur.

Pokračující regionální expanze představovaná otevřením dvou nových poboček v České republice[1] a dvou na Slovensku1 s sebou přinesla růst celkových prodejů (15% meziroční nárůst) na konečných 51 364 prodaných vozů) a v návaznosti také růst celkových tržeb, které oproti roku 2011 vzrostly o 22 % a dosáhly tak úrovně 335,9 mil. eur. Meziroční rostoucí úroveň si skupina udržela v průběhu celého roku 2012.

Zlepšení dosáhla skupina také v rámci hrubého zisku z prodejů, který dosáhl výše 91,6 mil. eur (v roce 2011: 71,5 mil. eur). Významnou měrou se na tomto růstu podílelo zlepšení procentuální ziskové marže, které Společnost dosáhla svým dlouhodobým zaměřením na likvidní vozy a udržováním vysoké penetrace finančních služeb (v roce 2012 přesáhla hranici 50 %, což představuje více než 15% meziroční nárůst).

Souhrn klíčových hospodářských ukazatelů za rok 2012

  • Celkové tržby skupiny dosáhly 335,9 mil. eur
  1. z čehož tržby z prodeje automobilů činily 274,3 mil. eur
  2. počet prodaných vozů se zvýšil meziročně o 14,6 % na 51 364 aut a průměrná cena na prodaný vůz vzrostla oproti roku 2011 o 4,1 % na 5 340 eur
  • Hrubý zisk z prodejů byl 91,6 mil. eur
  • Celkové provozní náklady byly 62,5 mil. eur
  • Provozní zisk (EBITDA) dosáhl výše 29,6 mil. eur
  • Celkový konsolidovaný čistý zisk se více než zdvojnásobil na konečných 22,3 milionu

Předběžný odhad finančních výsledků v roce 2013

Co se týče roku 2013, přestože počet prodaných automobilů v lednu a únoru zůstal stejný, jako ve stejném období roku 2012, čistý zisk v prvním čtvrtletí bude meziročně nižší. S přihlédnutím k pokračujícímu ekonomickému zpomalení a k poklesu čistého zisku v prvních dvou měsících roku společnost odhaduje, že letošní profitabilita bude nižší, než v roce 2012.

Finální auditované konsolidované hospodářské výsledky spolu s výroční zprávou za rok 2012 plánuje společnost AAA Auto Group N.V. zveřejnit dne 30. dubna 2013.

Kompletní detail hospodářských výsledků naleznete na stránkách Společnosti

AAA WEB


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.