RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s.

27.03.2013 17:47
Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 svolává v souladu s ustanoveními § 184 a §184a obchodního zákoníku a čl. 9 odst.2 stanov společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pondělí dne 22. dubna 2013 od 10.00 hod., v sídle České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro, salonek č. 1

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012, informace o obchodním a finančním plánu na rok 2013
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2012
 5. Zpráva výboru pro audit za rok 2012
 6. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2012, rozdělení zisku, odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit
 7. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012
 8. Určení externího auditora pro rok 2013
 9. Fúze sloučením společnosti IT Centrum s.r.o. jako zanikající společnosti a společnosti Česká spořitelna, a.s. jako nástupnické společnosti
 10. Volba členů dozorčí rady a členů výboru pro audit
 11. Závěr

Celé znění níže v příloze

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.