RM-SYSTÉM»Události»VGP - Výsledky za rok 2012

VGP - Výsledky za rok 2012

25.03.2013 14:05
 • Čistý zisk za období byl ve výši 11,6 milionů EUR
 • 200 769 m² v nově podepsaných a obnovených nájemních smlouvách představuje po přepočtu na rok 10,8 milionů EUR výnosů z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv, z čehož 152 587 m² (8,3 milionů EUR) za přidružené společnosti.
 • Uzavřené nájemní a budoucí nájemní smlouvy představují ke konci prosince 2012 celkem 99 731 m² pronajímatelné plochy s váženým průměrem doby trvání 9,8 let (8,6 let k 31. prosinci 2011).
 • 6 projektů ve výstavbě představuje celkem 71 485 m² budoucí pronajímatelné plochy.
 • Získali jsme 168 000 m² nových pozemků pro developerskou činnost, a pozemkové portfolio plánujeme rozšířit o dalších 480 000 m² na podporu developerského rozvoje.
 • Čistý zisk z ocenění investičního portfolia dosáhlo 12,3 milionu EUR (oproti 3,1 milionu EUR na konci roku 2011).
 • Reálná hodnota investičního majetku a investičního majetku ve výstavbě („portfolio nemovitostí") k 31. prosinci 2012 se zvýšila o 41,9 % na 101,6 milionu EUR (v porovnání se 71,6 miliony EUR k 31. prosinci 2011).
 • Dokončili jsme prodej 80% podílu na vlastním kapitálu společnosti VGP CZ IV a prodej nově postavených (40 000 m²) logistických nemovitostí VGP Estonsko v Tallinnu.
 • Dne 6. srpna 2012 jsme mezi akcionáře rozdělili snížení kapitálu o 15 milionů EUR (0.81 EUR za akcii).
 • Hotovostní pozice ke konci roku dosahovala 19,1 milionu EUR. Na základě čisté zadluženosti[1] byla skupina ke konci roku bez dluhu.
 • V prosinci 2012 skupina VGP podepsala závazný úvěrový rámec s UniCredit Bank ve výši 57 milionů EUR, a tak zajistila financování celé budoucí developerské činnosti v České republice.

[1] Na základě čisté zadluženosti, která se měří jako: (nesplacený bankovní dluh + akcionářské půjčky) mínus hotovost.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy