RM-SYSTÉM»Události»Změny v dozorčí radě společnosti ČEZ, a.s.

Změny v dozorčí radě společnosti ČEZ, a.s.

20.03.2013 13:07

Dozorčí rada na svém úterním zasedání dne 19.3.2013 kooptovala za nového člena dozorčí rady ČEZ p.Prof. RnDr. Václava Pačesa, DrSc, Dr.h.c., na dobu do příští valné hromady společnosti, a to s účinností ode dne 20.3.2013. Na tomto zasedání dozorčí rady ČEZ zároveň pan Ivo Foltýn rezignoval na výkon funkce člena dozorčí rady a s ohledem na ustanovení § 38l obchodního zákoníku bude obchodnímu rejstříku podán návrh na výmaz jeho členství v dozorčí radě ČEZ, a. s., ke dni zápisu. Dozorčí rada zároveň zvolila za místopředsedu dozorčí rady Vladimíra Hronka, stávajícího člena.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy