RM-SYSTÉM»Události»E4U dosahuje v roce 2012 čistého zisku 14.981 tis. Kč

E4U dosahuje v roce 2012 čistého zisku 14.981 tis. Kč

19.03.2013 10:06

Společnost E4U a.s. dosáhla v roce 2012 obratu ve výši 72.253 tis. Kč, což je přibližně na úrovni roku 2011 (tržby 2011: 72.058 tis. Kč). Zisk před zdaněním meziročně vzrostl na 18.715 tis. Kč (zisk před zdaněním 2011: 15.807 tis. Kč). Úplný výsledek za období, tedy čistý zisk po odečtení daně ze zisku, meziročně mírně poklesl na 14.981 tis. Kč (čistý zisk 2011: 15.865 tis. Kč). Čistý zisk roku 2012 byl oproti roku 2011 ovlivněn skutečností, že na výrobu roku 2012 se již nevztahovalo osvobození od daně z příjmu.

Výsledky tak odpovídají očekávání a představenstvo navrhne valné hromadě vyplatit v roce 2013 stejně velkou dividendu jako v roce 2012.

Kontakt pro média a akcionáře:
tel.: 222 742 940
e-mail: info@e4u.cz

Auditovaná účetní závěrka je dostupná na webu E4U

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy