RM-SYSTÉM»Události»Změny ve vedení společnosti

Změny ve vedení společnosti

13.05.2004 00:00
Dne 13. 5. 2004 dozorčí rada odvolala pana Ing. Františka Krákoru z představenstva společnosti a do představenstva zvolila pana Ing. Pavla Elise (ředitel divize Služby). Následně představenstvo společnosti dne 13. 5. 2004 odvolalo Ing. Krákoru z funkce ředitele divize Obchod a rozhodlo ke stejnému dni zrušit místo ředitele divize Obchod. Představenstvo pověřilo ke dni 13. 5. 2004 pana Ing. Pavla Elise řízením sekcí Obchodní systémy a Obchodování s elektřinou a dále pracovišť Sekretariát, Koordinace obchodu a Koordinace služeb obchodu. Dále pověřilo Dipl. Ing. Uwe Benkendorffa (ředitel divize Strategický rozvoj) řízením sekcí Obchod s velkoodběrateli elektřiny a Obchod s maloodběrateli elektřiny.Tato pověření platí do doby uplatnění nové organizační struktury, o které bude rozhodnuto pravděpodobně do 30. 6. 2004.
Dne 13. 5. 2004 dozorčí rada odvolala pana Ing. Františka Krákoru z představenstva společnosti a do představenstva zvolila pana Ing. Pavla Elise (ředitel divize Služby). Následně představenstvo společnosti dne 13. 5. 2004 odvolalo Ing. Krákoru z funkce ředitele divize Obchod a rozhodlo ke stejnému dni zrušit místo ředitele divize Obchod. Představenstvo pověřilo ke dni 13. 5. 2004 pana Ing. Pavla Elise řízením sekcí Obchodní systémy a Obchodování s elektřinou a dále pracovišť Sekretariát, Koordinace obchodu a Koordinace služeb obchodu. Dále pověřilo Dipl. Ing. Uwe Benkendorffa (ředitel divize Strategický rozvoj) řízením sekcí Obchod s velkoodběrateli elektřiny a Obchod s maloodběrateli elektřiny.Tato pověření platí do doby uplatnění nové organizační struktury, o které bude rozhodnuto pravděpodobně do 30. 6. 2004.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.