RM-SYSTÉM»Události»První tranše Hypotečních zástavních listů s pohyblivou úrokovou sazbou a splatností v roce 2018

První tranše Hypotečních zástavních listů s pohyblivou úrokovou sazbou a splatností v roce 2018

13.03.2013 17:32
První tranše Hypotečních zástavních listů s pohyblivou úrokovou sazbou a splatností v roce 2018 v celkové očekávané jmenovité hodnotě ve výši 10.000.000.000 CZK, ISIN CZ0002003064

Název: Hypoteční zástavní list Komerční banka, a.s. VAR/2018
Zkrácený název: HZL KB VAR/2018
ISIN dluhopisů: CZ0002003064
Emitent: Komerční banka, a.s.
Datum vydání první tranše: 14.3.2013
Datum splatnosti: 14.3.2018
Forma a podoba dluhopisů: zaknihovaný dluhopis na doručitele, registrovaný v Centrálním
depozitáři cenných papírů
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10.000 Kč
Zlomek dní: ACT/360
Emisní cena: 100%
Kupón: 6M PRIBOR + 0,50 % p.a.
Den výplaty úroků: 14.3., 14.9.
Den stanovení Referenční sazby: 2 pracovní dny před začátkem výnosového období
Kotace: Burza cenných papírů Praha, a.s., Regulovaný trh
Celková jmenovitá hodnota první tranše: 1.747.000.000 Kč
Celkový objem vydaných dluhopisů předmětné emise k 14.3.2013: 1.747.000.000 Kč
Vedoucí manažer: Komerční banka,a.s.

Toto oznámení má pouze informační charakter a nepředstavuje žádnou nabídku ke koupi nebo
prodeji cenných papírů nebo dalších investičních instrumentů.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy