RM-SYSTÉM»Události»Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2012

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2012

07.03.2013 09:37
Amsterdam – Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné neauditované konsolidované výsledky za fiskální rok končící 31. prosincem 2012, sestavené v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Předběžné neauditované výsledky společnosti Fortuna Entertainment Group za rok 2012 potvrzují růst na hlavních trzích Společnosti.

  • Celková výše přijatých sázek v roce 2012 vzrostla o 14,3 % na 467,9 milionu EUR
  • Celková výše hrubých výher v roce 2012 vzrostla o 8,9 % na 110,9 milionu EUR
  • Hrubé výhry ze sportovního sázení se v roce 2012 zvýšily o 27,9 % na 37,8 milionu EUR
  • Celková výše EBITDA v roce 2012 vzrostla o 10,6 % na 22,1 milionu EUR

Společnost dosáhla rekordních výsledků zejména ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012:

  • Celková výše přijatých sázek za 4. čtvrtletí 2012 se meziročně zvýšila o 24,3 % na 133,8 milionu EUR
  • Výše přijatých sázek v segmentu sportovního sázení vzrostla ve 4. čtvrtletí 2012 o 25,4 % na 128,1 milionu EUR, což je doposud nejlepší kvartál výsledek v historii Společnosti
  • Hrubé výhry ze sportovního sázení po internetu vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí 2012 o 38,9 % na 11,9 milionu EUR
  • Celková výše EBITDA za čtvrté čtvrtletí 2012 činila 8,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 52 %
  • Ve všech zemích, kde Společnost působí, byl zaznamenán dvouciferný růst výše přijatých sázek

Společnost Fortuna, největší středoevropský provozovatel kurzových sázek působící na trzích v Polsku, České republice a na Slovensku, dosáhla v roce 2012 podle svých předběžných neauditovaných hospodářských výsledků celkové výše přijatých sázek 467,9 milionu EUR, což je o 14,3 % více než v roce 2011. Hodnota přijatých sázek v segmentu sportovního sázení dosáhla částky 448,3 milionu EUR, což je o 12,2 % více než v roce 2011. Dosažené výsledky těžily z růstu v segmentu internetového sázení Společnosti, k němuž došlo v České republice a v Polsku.

Přijaté sázky (Amounts Staked) z loterie dosáhly v roce 2012 celkové výše 19,6 milionu EUR, což znamená meziroční nárůst o 98,1 %. Hodnota přijatých sázek z prodeje stíracích losů dosáhla výše 6,5 milionu EUR (meziročně +90,8 %), z číselných her pak 13,1 milionu EUR (meziročně +101,9 %).

V roce 2012 dosáhla výše hrubých výher (Gross Win) částky 110,9 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2011 představuje nárůst o 8,9 %. Hrubé výhry ze sportovního sázení dosáhly výše 100,9 milionu EUR, což bylo o 4,3 % více než v předcházejícím roce. Z této částky hrubé výhry ze sázení po internetu v roce 2012 vzrostly na 37,8 milionu EUR, což oproti roku 2011 znamená výrazný nárůst o 27,9 %. Hrubé výhry ze sázení na pobočkách v roce 2012 dosáhly částky 63,1 milionu EUR, což znamená pokles o 6.0 % oproti předcházejícímu roku.

Růst sázení po internetu těžil z pokračujícího rozvoje „live sázení" a živých streamovaných přenosů, jejichž obliba mezi klienty společnosti Fortuna stále narůstá. V roce 2012 činil podíl live sázek na výši celkových přijatých sázkách 26,8 %, což znamená výrazný nárůst oproti podílu ve výši 16,5 % v předcházejícím roce.

Hrubé výhry z loterií dosáhly výše 10.0 milionů EUR (meziročně +95,4 %), z čehož částka 2,9 milionu EUR (meziročně +82,6 %) pocházela z prodeje stíracích losů a částka 7,1 milionu (meziročně +101,1 %) z loterijních her.

V roce 2012 se výše hrubého zisku (Gross Profit) ze sázení meziročně zvýšila o 5,9 % a dosáhla částky 84,7 milionu EUR, přičemž hrubý zisk ze sportovního sázení činil 76,9 milionu EUR, což znamenalo meziroční zvýšení o 0,9 %.Marže hrubého zisku ze sportovního sázení v roce 2012 dosáhla 17,2 %, což znamená pokles o 1,9 % ve srovnání s předcházejícím rokem, způsobený vyšším zdaněním v České republice. Hrubý zisk z loterií dosáhl výše 7,8 milionu EUR, což znamenalo meziroční nárůst o 107,7 %. Marže hrubého zisku v loterii jsou tradičně vysoké a dosáhly 32,7 % (stírací losy), respektive 42,3 % (číselné loterijní hry).

„Je mi potěšením oznámit za rok 2012 velice dobré hospodářské výsledky, podpořené silným růstem v segmentu sportovního sázení napříč celým regionem naší působnosti. Společnost Fortuna dosáhla přijatých sázek ve výši přesahující 468 milionů EUR, což je o 14,3 % více než o rok dříve, a hodnoty EBITDA ve výši 22 milionů EUR, o 10,6 % více než v roce 2011. I přes vyšší zdanění sázek v České republice a negativní dopad odchodu velkých hráčů (high-rollers) jsme byli schopni zachovat výkonnost v segmentu sportovního sázení a využít nových růstových příležitostí jako bylo spuštění internetového sázení v Polsku a evropský fotbalový šampionát EURO 2012," uvedl Radim Haluza, generální ředitel společnosti Fortuna Entertainment Group.

„V souladu s naší dividendovou politikou jsme se rozhodli na dividendách rozdělit 100 % konsolidovaného zisku společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. za rok 2012. Management rovněž zváží výplatu dividendy ze zisku minulých let." dodal Haluza.

Web emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.