RM-SYSTÉM»Události»RMS Mezzanine - Vnitřní informace dle § 125 zákona č. 256/2004 Sb.

RMS Mezzanine - Vnitřní informace dle § 125 zákona č. 256/2004 Sb.

06.03.2013 13:31
Vnitřní informace dle § 125 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění

Dne 15.2.2013 došlo k podpisu smlouvy o převodu 9 ks akcií představujících 90% základního
kapitálu společnosti RMSM3, a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ
241 92 651, mezi společností RMS Mezzanine, a.s. na straně prodávajícího a společnosti
Cromwell a.s. na straně kupujícího. Společnost RMS Mezzanine, a.s. si v rámci rozvoje svých
obchodních aktivit nadále ponechá 10% podíl na základním kapitálu společnosti RMSM3, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy