RM-SYSTÉM»Události»TATRA, a.s. - Zápis o exekuci v obchodním rejstříku

TATRA, a.s. - Zápis o exekuci v obchodním rejstříku

20.02.2013 15:20

Usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně č.j. 53 EXE 1751/2012-11 byla nařízena exekuce oprávněného Composite Com a.s. proti povinnému TATRA, a.s. podle vykonatelného notářského zápisu č.j. NZ 1062/2012, N 1010/2012 ze dne 24.10.2012. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. David Koncz, se sídlem Cheb, 26. dubna 10, PSČ 350 02. Exekutor vydal dne 19.12.2012 exekuční příkaz č.j. 074 EX 17744/12-016 prodejem podniku povinného TATRA, a.s. se sídlem Areál Tatry čp. 1450/1, IČ 45193444
Správcem podniku byl ustanoven Ivan Návrat, r.č. 670930/0642 se sídlem Ostrava, Poštovní č.p. 2, PSČ 702 00.

Bližší informace dostupné na webu http://www.koprivnice.org/


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy