RM-SYSTÉM»Události»Společnost AAA Auto Group N.V. svolala mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti

Společnost AAA Auto Group N.V. svolala mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti

15.02.2013 09:16
Praha / Budapešť

Společnost AAA Auto Group N.V. („Společnost") dnes svolala mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti.

V oznámení o svolání valné hromady navrhlo představenstvo Společnosti, aby valná hromada rozhodla o vyřazení všech 67.757.875 kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 0,10 eur každá, ISIN NL0006033375, vydaných Společností („Akcie") z obchodování na trhu Prime organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. a o vyřazení těchto Akcií z obchodování na Budapesti Értéktõzsde Zrt. (Burza cenných papírů Budapešť), v obou případech postupem stanoveným právními řády Nizozemí, České republiky a Maďarska.

Představenstvo navrhuje vyřazení na základě žádosti společnosti AUTOMOTIVE INDUSTRIES S.á.r.L., většinového akcionáře Společnosti.

 

CELÉ ZNĚNÍ OZNÁMENÍ


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.