RM-SYSTÉM»Události»Rok 2013 – před­běžný finanční kalen­dář

Rok 2013 – před­běžný finanční kalen­dář

07.02.2013 17:20

3. dubna 2013 - Rozhodný den pro účast na valné hromadě

17. dubna 2013 - Valná hromada společnosti

30.4.2013 - Konsolidované výroční zpráva 2012

20.5.2013 - Mezitímní zpráva 1. čtvrtletí 2013

24.5.2013 - Rozhodný den pro výplatu dividendy (pro první výplatní termín 31.5.)

31.5.2013 - Výplatní termín dividendy

31.8.2013 - Pololetní zpráva 1. pololetí 2013

19.11.2013 - Mezitímní zpráva 3. čtvrtletí

22.11.2013 - Rozhodný den pro výplatu dividendy (pro druhý výplatní termín, tento bude uplatněn za předpokladu, že valná hromada rozhodne o rozdělení výplaty dividendy na dva výplatní dny)

29.11.2013 - Výplata dividendy - druhý výplatní termín

Výše uvedený finanční kalendář je předběžný, termíny výplaty dividend podléhají schválení valnou hromadou.

Web emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy