RM-SYSTÉM»Události»Změna ve složení představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. / Change in composition of BoD of Unipet

Změna ve složení představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. / Change in composition of BoD of Unipet

06.02.2013 17:24

Dne 6. února 2013 dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. rozhodla o odvolání pana Mariusze Kędry z funkce člena představenstva UNIPETROL, a.s. s účinností od 6. února 2013.

Dne 6. února 2013 dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. zvolila pana Mirosława Kastelika do funkce člena představenstva UNIPETROL, a.s. s účinností od 6. února 2013.

Pan Mirosław Kastelik nahradí pana Mariusze Kędru ve funkci finančního ředitele (CFO) společnosti UNIPETROL, a.s.

 

Složení představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. je v současnosti následující:

 • pan Piotr Chełmiński, předseda
 • pan Piotr Wielowieyski, místopředseda
 • pan Marek Świtajewski, místopředseda
 • pan Mirosław Kastelik,
 • pan Artur Paździor,
 • pan Martin Durčák.

 

__________________________________________________________________

 

On 6 February 2013, the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. resolved to recall Mr. Mariusz Kędra from his office of a member of the Board of Directors of UNIPETROL, a.s. with effect as of 6 February 2013.

On 6 February 2013, the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. elected Mr. Mirosław Kastelik to office of member of the Board of Directors of UNIPETROL, a.s. with effect as of 6 February.

Mr. Mirosław Kastelik will replace Mr. Mariusz Kędra in the position of Chief Financial Officer (CFO) of UNIPETROL, a.s.

 

Current members of UNIPETROL, a.s. Board of Directors are:

 • Mr. Piotr Chełmiński, Chairman
 • Mr. Piotr Wielowieyski, Vice-Chairman
 • Mr. Marek Świtajewski, Vice-Chairman
 • Mr. Mirosław Kastelik,
 • Mr. Artur Paździor,
 • Mr. Martin Durčák.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.