RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy za rok 2007 obnovena / Dividend payout for year 2007 renewed

Výplata dividendy za rok 2007 obnovena / Dividend payout for year 2007 renewed

04.02.2013 17:50

Společnost UNIPETROL, a.s., tímto oznamuje, že výplata dividendy za rok 2007 byla obnovena dne 15. ledna 2013 na dobu neurčitou.

Toto povinné oznámení navazuje na povinné oznámení č. 012/2008 ze dne 26. června 2008 „Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let", ve kterém můžete nalézt detailní podmínky výše zmíněné výplaty dividendy.

V Praze, 4. února 2013

UNIPETROL, a.s.

_____________________________________________________________________

UNIPETROL, a.s. hereby announces that dividend payout for year 2007 has been renewed on 15 January 2013 for indefinite period.

This regulatory announcement follows on the regulatory announcement No. 012/2008 from 26 June 2008 "Decision on dividend payout from undistributed profit of preceding years", where you can find the detail conditions of the abovementioned dividend payout.

In Prague, 4 February 2013

UNIPETROL, a.s.

 

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.