RM-SYSTÉM»Události»Kalendář zveřejňování hospodářských výsledků v roce 2013

Kalendář zveřejňování hospodářských výsledků v roce 2013

04.02.2013 17:32

Kalendář zveřejňování hospodářských výsledků v roce 2013 / Financial Results Announcement Calendar for 2013

26. 3. 2013 Výroční zpráva včetně konsolidovaných hospodářských výsledků za rok 2012, a všechny povinně zveřejňované dokumenty v souvislosti s Řádnou valnou hromadou akcionářů / Annual Report including Consolidated Financial Results for 2012; and all documents in connection with the Annual General Meeting of Sharehold

26. 4. 2013 Řádná valná hromada akcionářů / Annual General Meeting of Shareholders
16. 5. 2013 Mezitímní zpráva včetně konsolidovaných hospodářských výsledků za období tří měsíců končících dnem 31. 3. 2013* / Interim Management Statement including Consolidated Financial Results for the three months ended 31. 3. 2013*
27. 5. 2013 První den výplaty dividend za rok 2012 / First day of dividend payment for 2012
20. 8. 2013 Pololetní zpráva včetně konsolidovaných hospodářských výsledků za pololetí končící dnem 30. 6. 2013* / Mid-Year Report including Consolidated Financial Results for the half-year ended 30. 6. 2013*

15. 11. 2013 Mezitímní zpráva včetně konsolidovaných hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí a devět měsíců končících dnem 30. 9. 2013* / Interim Management Statement including Consolidated Financial Results for the third quarter and nine months ended 30. 9. 2013*

* Neauditované výsledky/Unaudited Results

Poznámka: Tento kalendář je pouze orientační; jednotlivé termíny se mohou v průběhu roku měnit. / Note: This calendar is for information purposes only; the individual dates are subject to change during the year.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy