RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise MCDONALDS CORP., ISIN: US5801351017

Výplata dividendy u emise MCDONALDS CORP., ISIN: US5801351017

01.02.2013 16:00
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 1. března 2013, Výše dividendy (před zdaněním): USD 0,77 na jednu akcii, Předpokládaný den výplaty 15. března 2013

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 1.3.2013, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy