RM-SYSTÉM»Události»Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

29.01.2013 12:10

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje podílníkům bývalých CS Fondů, že jí bylo dne 28. 1. 2013 doručeno dovolání České republiky - ministerstva financí ČR proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn.: 35 Co 34/2012, 35 Co 379/2005 ze dne 27. 9. 2012.

AKRO investiční společnost, a.s. se k dovolání vyjádří v určené lhůtě.

Úplné znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy