RM-SYSTÉM»Události»Podíl společnosti Waterfull Holding B.V. navýšen na 98,37%

Podíl společnosti Waterfull Holding B.V. navýšen na 98,37%

10.05.2004 00:00
'Dne 30.dubna 2004 společnost Waterfull Holding B.V. se sídlem Westelijke Randweg, 1118CR Luchthaven Schiphol, Nizozemí ("navrhovatel") , nabyla účast ve výši 44,07% na společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28.října 169 , 709 45 Ostrava ,IČ: 45193665 ("cílová společnost") ,zapsané v obchodním rejtříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl B., vložka 347, a navýšila tak svůj podíl na 98,37%.'
'Dne 30.dubna 2004 společnost Waterfull Holding B.V. se sídlem Westelijke Randweg, 1118CR Luchthaven Schiphol, Nizozemí ("navrhovatel") , nabyla účast ve výši 44,07% na společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28.října 169 , 709 45 Ostrava ,IČ: 45193665 ("cílová společnost") ,zapsané v obchodním rejtříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl B., vložka 347, a navýšila tak svůj podíl na 98,37%.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.