RM-SYSTÉM»Události»Odhad vybraných provozních údajů skupiny Unipetrol za čtvrté čtvrtletí roku 2012

Odhad vybraných provozních údajů skupiny Unipetrol za čtvrté čtvrtletí roku 2012

18.01.2013 09:47

Komentář představenstva k předběžným provozním a makroekonomickým údajům za 4. čtvrtletí 2012:

Průměrná kvartální cena ropy zůstala na úrovni 110 dolarů za barel (neutrální) s mírnější krátkodobou volatilitou v průběhu čtvrtletí (pozitivní). Průměrný rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural mezikvartálně vzrostl o 60 % na úroveň 1,1 dolaru za barel (pozitivní). Modelová rafinérská marže mezikvartálně poklesla o 16 % na 4,4 dolaru za barel a byla ovlivněna poklesem spreadu na benzínu o 33% na průměrnou kvartální úroveň 157 dolarů za tunu (negativní). Modelová petrochemická marže z olefinů mezikvartálně vzrostla o výrazných 21 % na 365 EUR za tunu, zatímco modelová petrochemická marže z polyolefinů mírně o 3 % poklesla na 244 EUR za tunu (pozitivní). Průměrný kvartální kurz CZK/USD mezikvartálně poklesl o 3 % na 19,4 - koruna posílila - a průměrný kvartální kurz CZK/EUR na úrovni 25,2 se prakticky nezměnil (neutrální). Na druhou stranu v meziročním srovnání koruna vůči dolaru oslabila o 11 % (pozitivní).

Rafinérie
Hlavními faktory, které ovlivnily mezikvartální výkonnost segmentu rafinérie ve 4. čtvrtletí 2012, byly: vyšší průměrný rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural, a přibližně stabilní průměrný rozdíl mezi cenou ropy Brent a jinými sladkými ropami (pozitivní), nižší modelová rafinérská marže s výrazným klesajícím trendem v průběhu kvartálu, způsobeným silným poklesem spreadu na benzínu (negativní), nižší objem zpracované ropy o 7 %, nižší využití kapacit o 7 procentních bodů a výrazně nižší prodejní objemy, zejména u benzínu, o 16 % v důsledku slabé sezónnosti, klesající spotřeby a také kvůli významnému nárůstu dovozů pohonných hmot v rámci šedé ekonomiky, v souvislosti s podvody na DPH (negativní), negativní LIFO efekt, silnější koruna vůči dolaru o 3 % (negativní).

Petrochemie
Hlavními faktory, které ovlivnily mezikvartální výkonnost petrochemického segmentu ve 4. čtvrtletí 2012, byly: výrazná stabilizace externích tržních podmínek ve smyslu cen ropy a korespondujících cen petrochemických surovin (pozitivní), vyšší modelová marže z olefinů v důsledku vyšších spreadů etylénu a propylénu k primárnímu benzínu, nepatrně kompenzována mírným poklesem modelové marže z polyolefinů (pozitivní), mírně zlepšená poptávka po polymerech ve druhé polovině kvartálu, mimo jiné díky výrobním výpadkům několika konkurentů (pozitivní), přesto byly celkové petrochemické prodejní objemy mírně o 3 % nižší (neutrální), trvalé odstavení jednotky výroby močoviny v Litvínově podle plánu k 1. lednu 2013 (pozitivní), negativní LIFO efekt, a konečně relativně stabilní koruna vůči euru (neutrální).

Maloobchodní prodej
Hlavními faktory, které ovlivnily mezikvartální výkonnost maloobchodního segmentu ve 4. čtvrtletí 2012, byly: nižší prodejní objemy, zejména u benzínu, v důsledku slabé sezónnosti, recese české ekonomiky, velice ostré cenové konkurenci na českém trhu a rovněž kvůli významnému nárůstu dovozů pohonných hmot, zmíněného u rafinérského segmentu (negativní), vyšší jednotkové marže z benzínu (pozitivní) a na druhou stranu mírně nižší jednotkové marže z motorové nafty (negativní), implementace gastronomického konceptu Stop Cafe úspěšně dokončena v prosinci, 88 instalací v provozu (pozitivní), výstavba dvou nových prémiových čerpacích stanic Benzina Plus na dálnici D3 mezi Prahou a Českými Budějovice u obcí Mezno a Milovice úspěšně dokončena, uvedení do provozu v prosinci (pozitivní).

Odhady představenstva
Představenstvo Unipetrolu odhaduje, že vykázaný EBIT skupiny Unipetrol za 4. čtvrtletí 2012 bude negativní ve výši přibližně 4,5 miliardy korun.
LIFO efekt byl negativní. EBIT podle metodiky LIFO bude tedy lepší než vykázaný IFRS EBIT.
Předpokládá se, že Unipetrol zaúčtuje na úrovni provozního zisku EBIT negativní jednorázové položky v hodnotě přibližně 4,5 miliardy korun v souvislosti se zaúčtováním ztrát ze snížení hodnoty dlouhodobých aktiv (impairments) rafinérského segmentu. Důvodem je pokles hodnoty těchto aktiv v důsledku zhoršení externího rafinérského prostředí a záměr prodat některé dceřiné společnosti rafinérského segmentu. Předpokládá se, že vykázaný EBIT očištěný o jednorázový vliv zaúčtování ztrát ze snížení hodnoty dlouhodobých aktiv (impairments) rafinérského segmentu bude přibližně na nulové úrovni.

4. čtvrtletí 2012 obsahuje jednorázový negativní dopad na EBIT ve výši přibližně 130 milionů korun v souvislosti s operacemi s CO2 povolenkami. Odhaduje se, že vývoj směnných kurzů ve 4. čtvrtletí 2012 ovlivnil finanční výsledek pozitivně ve výši přibližně 40 milionů korun. Odhaduje se, že tento pozitivní efekt byl přibližně vykompenzován ztrátami z jiných finančních instrumentů.

Finanční údaje uvedené v této zprávě jsou odhady a jejich hodnoty se mohou lišit od hodnot, jež budou zveřejněny dne 23. ledna 2013 v konsolidované účetní závěrce a/nebo prezentaci společnosti Unipetrol za 4. čtvrtletí roku 2012.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.