RM-SYSTÉM»Události»Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

15.01.2013 10:15

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje podílníkům bývalých CS Fondů, že po vyhodnocení právní situace podala dne 10. 1. 2013 dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn.: 35 Co 34/2012, 35 Co 379/2005 ze dne 27. 9. 2012, a to do výroku II, týkající se zamítnutí žaloby ohledně úroku z prodlení.

Úplné znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy