RM-SYSTÉM»Události»KB - Oznámení informace

KB - Oznámení informace

14.01.2013 17:02
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že její 100% dceřiná společnost Penzijní fond Komerční banky, a. s., byla od 1. ledna 2013 ve smyslu zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., transformována na KB Penzijní společnost, a. s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00, Praha 5 a se základním kapitálem 300 mil. Kč.

Transformace společnosti proběhla v návaznosti na účinnost důchodové reformy v České republice od 1. ledna 2013.
Důchodový systém ČR byl rozšířen na tři pilíře a zahrnuje státní průběžný systém, doplňkové penzijní spoření (3. pilíř),
jehož pravidla byla upravena, a individuální spoření (2. pilíř), které je novou součástí systému. Dosavadní penzijní fondy
byly transformovány na penzijní společnosti, přičemž u nově vznikajícíh fondů jsou oddělena aktiva penzijních
společností a spravovaných fondů, s cílem zvýšit transparentnost a ochranu prostředků klientů. Majetek klientů
v dosavadním penzijním fondu byl vložen do tzv. transformovaného fondu.
Předmětem podnikání společnosti KB Penzijní společnost, a. s., je shromažďování příspěvků účastníka, zaměstnavatele
a státních příspěvků a jejich obhospodařování ve fondech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (3. pilíř),
shromažďování a obhospodařování prostředků účastníka spoření v důchodových fondech (2. pilíř) a dále provozování
penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu.
Skupina Komerční banky se účastní druhého pilíře důchodového systému ČR v souladu se svou strategií budování
dlouhodobých vztahů se svými klienty a komplexního uspokojování jejich finančních potřeb.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy