RM-SYSTÉM»Události»Výsledky jednání valné hromady, konané dne 7.5. 2004

Výsledky jednání valné hromady, konané dne 7.5. 2004

07.05.2004 00:00
Praha, 7. května 2004 - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady ve výši 1 020 833 000 Kč na částku 2 340 049 500 Kč schválila dnešní řádná valná hromada Českomoravské hypoteční banky (ČMHB). Upisování akcií se připouští nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 1 319 216 500 Kč. Maximální výše základního kapitálu po zvýšení může tedy dosáhnout 2 638 433 000 Kč. „Další navýšení základního kapitálu přichází proto, abychom mohli pokračovat v rychlém rozvoji našich obchodů. Je to pozitivní jev, který akcionářům přináší přidanou hodnotu,“ dodává Jan Sadil, předseda představenstva a generální ředitel ČMHB. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 2 041 666 000 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 2 638 433 kusů kmenových akcií o této hodnotě. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím i bez využití přednostního práva činí 1 200 Kč.Valná hromada ČMHB také schválila řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku po zdanění za r. 2003. ČMHB vloni dosáhla podle českých účetních standardů auditovaného čistého zisku 182,3 mil. Kč, který byl rozdělen následovně: příděl do fondů ve výši 11,1 mil. Kč, převod do nerozděleného zisku ve výši 171,2 mil. Kč. Dividenda za r. 2003 nebude vyplacena. Čistý zisk za r. 2003 je o 49 % vyšší než v předcházejícím roce. Valná hromada ČMHB dále schválila Zprávu
Praha, 7. května 2004 - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady ve výši 1 020 833 000 Kč na částku 2 340 049 500 Kč schválila dnešní řádná valná hromada Českomoravské hypoteční banky (ČMHB). Upisování akcií se připouští nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 1 319 216 500 Kč. Maximální výše základního kapitálu po zvýšení může tedy dosáhnout 2 638 433 000 Kč. „Další navýšení základního kapitálu přichází proto, abychom mohli pokračovat v rychlém rozvoji našich obchodů. Je to pozitivní jev, který akcionářům přináší přidanou hodnotu,“ dodává Jan Sadil, předseda představenstva a generální ředitel ČMHB. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 2 041 666 000 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 2 638 433 kusů kmenových akcií o této hodnotě. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím i bez využití přednostního práva činí 1 200 Kč.Valná hromada ČMHB také schválila řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku po zdanění za r. 2003. ČMHB vloni dosáhla podle českých účetních standardů auditovaného čistého zisku 182,3 mil. Kč, který byl rozdělen následovně: příděl do fondů ve výši 11,1 mil. Kč, převod do nerozděleného zisku ve výši 171,2 mil. Kč. Dividenda za r. 2003 nebude vyplacena. Čistý zisk za r. 2003 je o 49 % vyšší než v předcházejícím roce. Valná hromada ČMHB dále schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 a změnu stanov, podle níž klesá počet členů představenstva ze čtyř na tři (Jan Sadil - předseda, Petr Ondruška - místopředseda, Rudolf Kostka - člen). Valná hromada také potvrdila složení dozorčí rady. Ta bude v následujícím období pracovat ve složení Philippe Moreels (předseda), Petr Jaroš, Jiří Nosál a Jaromír Sladkovský (voleni valnou hromadou), Andrea Ambrůzová a Jiří Vilím (voleni zaměstnanci).

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy