RM-SYSTÉM»Události»AAA Auto Group N.V. - kalendář zveřejňování hospodářských výsledků v roce 2013

AAA Auto Group N.V. - kalendář zveřejňování hospodářských výsledků v roce 2013

07.01.2013 10:05
Praha / Budapešť, 3. ledna 2013

Společnost AAA Auto Group N.V., jejíž akcie jsou kótované na burzách v Praze a Budapešti, oznámila kalendář zveřejňování hospodářských výsledků společnosti v roce 2013.

Obsah oznámení Datum

Předběžné hospodářské výsledky za rok 2012* - 28.3.2013

Auditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2012 - 30.4.2013

Výroční zpráva za rok 2012 - 30.4.2013

Konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2013* - 31.5.2013

Řádná valná hromada akcionářů - červen 2013

Konsolidované hospodářské výsledky za první pololetí 2013* - 30.8.2013

Pololetní zpráva 2013* - 30.8.2013

Konsolidované hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2013* - 18.11.2013

* Neauditované výsledky

 

CELÉ ZNĚNÍ OZNÁMENÍ


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.