RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o přeměně podoby akcií

Oznámení o přeměně podoby akcií

31.12.2012 11:10

Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., IČ 44520000, se sídlem Praha 4 - Nusle, Ctiradova 508/1 PSČ 140 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284, (dále jen "společnost"), oznamuje, že dne 13. prosince 2012 rozhodla na mimořádné valné hromadě o změně podoby všech 1.198.323 kusů kmenových akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 800,- Kč z podoby zaknihované na podobu listinnou. O rozhodnutí valné hromady o změně podoby akcií byl pořízen notářský zápis.


Oznámením 30 dní předem budou akcionáři vyzváni k vyzvednutí listinných akcií v sídle společnosti. Oznámení bude zveřejněno v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti v souladu se stanovami společnosti.
představenstvo BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy