RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.

19.12.2012 14:33

Severomoravská plynárenská, a.s.
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, IČ: 476 75 748, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757 (dále také „společnost")

svolává, na základě žádosti akcionáře majícího akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, a v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,
mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat 10. ledna 2013 v 10.00 hodin
v sálu Platanus, Park Inn by Radisson Hotel Ostrava, Hornopolní 3313/42, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:
1. Zahájení mimořádné valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Udělení souhlasu k uzavření smlouvy o převodu 100% obchodního podílu ve společnosti SMP Net, s.r.o., společnosti RWE Grid Holding, a.s.
3. Volba a odvolání člena dozorčí rady.
4. Závěr.

 

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy