RM-SYSTÉM»Události»Důležitá informace pro podílníky bývalých CS Fondů

Důležitá informace pro podílníky bývalých CS Fondů

13.12.2012 17:22

AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky bývalých CS Fondů o přijetí náhrady škody včetně příslušenství dle rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn.: 35 Co 34/2012, 35 Co 379/2005 ze dne 27. 9. 2012. Na účty podílových fondů byly dne 12. 12. 2012 připsány peněžní prostředky ve výši:

- AKRO globální akciový fond - částka Kč 1,366.672.412,56.

- AKRO fond progresivních společností - částka Kč 543.380.152,44.

- AKRO balancovaní fond - částka Kč 170.394.661,12.

Postup při vymáhání škody vůči České republice je ve statutech upraven v § 94, u AKRO balancovaného fondu v § 95.

AKRO investiční společnost, a.s. podílníkům předmětných podílových fondů i nadále doporučuje vyčkat úplného ukončení vymáhání náhrady škody a nepodávat pokyn k odkoupení podílových listů.

Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy