RM-SYSTÉM»Události»Znovuzvolení členů představenstva společnosti Unipetrol, a.s. a zvolení předsedy představenstva

Znovuzvolení členů představenstva společnosti Unipetrol, a.s. a zvolení předsedy představenstva

06.12.2012 11:00

Dne 5. prosince 2012 dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. opětovně zvolila pana Piotra Chełmińského, pana Artura Paździora a pana Martina Durčáka do funkce člena představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností ke dni 5. prosince 2012.

Dne 5. prosince 2012 představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. zvolilo pana Piotra Chełmińského do funkce předsedy představenstva UNIPETROL, a.s. s účinností ke dni 5. prosince 2012.

Složení představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. je v současnosti následující:

- pan Piotr Chełmiński, předseda
- pan Piotr Wielowieyski, místopředseda
- pan Marek Świtajewski, místopředseda
- pan Martin Durčák,
- pan Mariusz Kędra,
- pan Artur Paździor.

V Praze, 6. prosince 2012

Oddìlení pro vztahy s investory

UNIPETROL, a.s.
Kanceláø: Na Pankraci 127, 140 00 Praha 4, Èeská republika
Tel.: +420 225 001 417
ir@unipetrol.cz | www.unipetrol.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On 5 December 2012, the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. re-elected Mr. Piotr Chełmiński, Mr. Artur Paździor and Mr. Martin Durčák to office of member of Board of Directors of UNIPETROL, a.s. with effect as of 5 December 2012.

On 5 December 2012, the Board of Directors of UNIPETROL, a.s. elected Mr. Piotr Chełmiński to position of Chairman of the Board of Directors of UNIPETROL, a.s. with effect as of 5 December 2012.

Current Members of UNIPETROL, a.s. Board of Directors are:

- Mr. Piotr Chełmiński, Chairman
- Mr. Piotr Wielowieyski, Vice-Chairman
- Mr. Marek Świtajewski, Vice-Chairman
- Mr. Martin Durčák,
- Mr. Mariusz Kędra,
- Mr. Artur Paździor.

In Prague, on 6 December 2012

Investor Relations Department

UNIPETROL, a.s.
Office: Na Pankraci 127, 140 00 Prague 4, Czech Republic
Tel.: +420 225 001 417
ir@unipetrol.cz | www.unipetrol.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.