RM-SYSTÉM»Události»Schválení změn statutů bývalých C.S. Fondů

Schválení změn statutů bývalých C.S. Fondů

06.12.2012 08:40

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že rozhodnutími České národní banky ze dne 3. 12. 2012 byly schváleny změny ve statutech podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: CZ0008471117 (č.j.: 2012/11772/570, Sp. 2012/674/571)

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: CZ0008471091 (č.j.: 2012/11770/570, Sp. 2012/673/571)

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: CZ0008473360 (č.j.: 2012/11773/570, Sp. 2012/675/571)

Rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne 4. 12. 2012.

Potřeba změn statutů byla vyvolána Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, na základě kterého je Ministerstvo financí ČR povinno zaplatit žalobci částku 1.043.891.167,- Kč s 10 % úrokem z prodlení z částky 1.114.275.017,- Kč od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z částky 1.043.891.167,- Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení.

Nově byl přidán § 47 Specifické riziko vrácení plnění přijatého od Ministerstva financí ČR, upozorňující na možnou variantu vrácení náhrady škody České republice a na existenci negativního dopadu změn daňových předpisů.

Upraven byl § 94 Postup při vymáhání škody vůči České republice (v původním znění označen jako § 93; u fondu AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. se jedná o § 95, v původním znění označeném jako § 94) tak, že zaslání náhrady škody bude požadováno přímo na účet podílových fondů. Upravena byla výše vstupní přirážky z částky 1.200,- Kč na částku 1.500,- Kč a také výčet investičních nástrojů, do kterých je možné investovat majetek v hodnotě odpovídající přijatému plnění, tj. do termínovaných vkladů se splatností maximálně 3 měsíce. Nová znění již neupravují postup účtování přijetí náhrady škody.

 

Zdroj: Webové stránky emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy