RM-SYSTÉM»Události»Technická přestávka na přelomu roku 2012 a 2013

Technická přestávka na přelomu roku 2012 a 2013

04.12.2012 08:57

AKRO investiční společnost, a. s. z rozhodnutí představenstva a v souladu s návrhem Výkonného výboru AKAT ČR, který vzala Česká národní banka na vědomí, přeruší vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuální hodnoty podílových listů a její zveřejňování všech obhospodařovaných fondů ve dnech od 21. 12. 2012 do 7. 1. 2013, včetně.

Posledním obchodním dnem v roce 2012 bude pátek 21. 12., prvním obchodním dnem v roce 2013 bude pondělí 7. 1.

Investované peněžní prostředky a Žádosti o odkoupení podílových listů doručené do sídla společnosti poštou ve dnech technické přestávky, budou, v souladu s § 12, odst. 11 zákona č. 189/2004 o kolektivním investování, vypořádány za hodnotu stanovenou ke dni 9. 1. 2013 a vyhlášenou dne 10. 1. 2013.

V termínu od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012 včetně, bude v souvislosti s technickou přestávkou pro veřejnost uzavřeno obchodní místo naší společnosti na adrese Slunná 25, Praha 6.

Zdroj: Stránky emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy