RM-SYSTÉM»Události»Změna ve složení dozorčí rady

Změna ve složení dozorčí rady

03.05.2004 00:00
Představenstvo společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 128 30, IČ 00002593, oznamuje, že dne 20.4.2004 dozorčí rada společnosti rozhodnutím učiněným mimo zasedání, v souvislosti s odstoupením Ing. Petra Otavy, CSc. z funkce člena dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. a zánikem funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Otavy, CSc. dnem 20.2.2004, jmenovala náhradním členem dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Ing. Lubomíra Langra, a to na dobu do příští valné hromady společnosti.
Představenstvo společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 128 30, IČ 00002593, oznamuje, že dne 20.4.2004 dozorčí rada společnosti rozhodnutím učiněným mimo zasedání, v souvislosti s odstoupením Ing. Petra Otavy, CSc. z funkce člena dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. a zánikem funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Otavy, CSc. dnem 20.2.2004, jmenovala náhradním členem dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Ing. Lubomíra Langra, a to na dobu do příští valné hromady společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.