RM-SYSTÉM»Události»Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

22.11.2012 10:33

AKRO investiční společnost, a. s. informuje podílníky bývalých CS Fondů, že dne 15. 11. 2012 byl právnímu zástupci společnosti AKRO investiční společnost, a. s. doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012. Rozsudek nabude právní moci dnem, kdy bude písemné vyhotovení rozsudku doručeno poslednímu z účastníků.

Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy