RM-SYSTÉM»Události»Vrchní soud v Olomouci zamítl další žalobu KKCG na představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING

Vrchní soud v Olomouci zamítl další žalobu KKCG na představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING

05.11.2012 17:14
05.11.2012 - Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání společnosti KKCG Industry B.V., která před časem opět zažalovala představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING. Šlo o spor, v němž chtěla KKCG na členech představenstva vysoudit 663 milionů korun.

Mělo jít o náhradu údajné škody. Tu měli členové představenstva způsobit tím, že převedli akcie společnosti VÍTKOVICE, a.s. v rámci holdingového uspořádání na 100procentní dceřinou firmu společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Soud ale konstatoval, že potvrzuje předchozí rozhodnutí nižší instance a škoda nevznikla. Soud se proto také vůbec nezabýval výší údajné škody.

Případ je kuriózní, protože v něm KKCG vystupuje jako akcionář společnosti VÍTKOVICE HOLDING, který v zájmu ochrany společnosti VÍTKOVICE HOLDING žaluje představenstvo téže společnosti. Tato složitá konstrukce měla vést k tomu, aby manažeři z představenstva, v čele s Janem Světlíkem, zaplatili ze svého do společnosti VÍTKOVICE HOLDING peníze za náhradu fiktivní škody. V pozadí je ale především snaha znepříjemnit život Janu Světlíkovi, poté co skupina KKCG neuspěla a nezískala nárok na jeho akcie.

Soud zmíněnou spekulaci o údajné škodě jednoznačně odmítl a konstatoval, že akcie společnosti VÍTKOVICE, a.s., nebyly nikam protiprávně vyvedeny, neboť bylo změněno pouze holdingové uspořádání skupiny.

Skupina KKCG vede řadu sporů s představenstvy společností VÍTKOVICE a VÍTKOVICE HOLDING. Pro své zájmy se snaží využít také valné hromady, naposledy svolala mimořádnou valnou hromadu, na které sama, bez podpory dalších majitelů akcií hlasovala pro odvolání Jana Světlíka z čela představenstva společnosti VÍTKOVICE. Motivem těchto kroků je letitý spor o akcie a letošní pravomocné rozhodnutí soudu o vydání akcií společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., ze soudní úschovy do rukou Jana Světlíka.

 

Zpracovala: Eva Kijonková, mediální zastoupení
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Tel.: +420 721 857 097

Zdroj: VÍTKOVICE MACHINERY GROUP


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy