RM-SYSTÉM»Události»PARAMO, A.S. A ORLEN ASFALT SP. Z O. O. uzavřeli KS o nákupu 100% podílu ve spol. PARAMO ASFALT S.R.

PARAMO, A.S. A ORLEN ASFALT SP. Z O. O. uzavřeli KS o nákupu 100% podílu ve spol. PARAMO ASFALT S.R.

23.10.2012 08:41
22. října 2012, PARAMO, a.s. (“PARAMO”) a ORLEN Asfalt Sp. z o. o. (“ORLEN Asfalt”) uzavřeli kupní smlouvu, na jejímž základě ORLEN Asfalt, jako kupující, získá od společnosti PARAMO, jako prodávající, 100% obchodní podíl ve společnosti Paramo Asfalt s.r.o. (“Paramo Asfalt”).

Kupní cena za 100% obchodní podíl činí 116,1 milionů korun. Kupní cena byla dohodnuta
na základě oceňovacího reportu, jenž byl pro společnost PARAMO připraven soudem
jmenovaným znalcem v oboru oceňování.

Prodej společnosti Paramo Asfalt společnosti ORLEN Asfalt je dalším krokem
v restrukturalizaci společnosti PARAMO a optimalizaci rafinérských aktiv, jejíž součástí
byl převod komerčních aktivit společnosti PARAMO v oblasti asfaltářských produktů
do společnosti Paramo Asfalt v lednu 2012. Optimalizace by měla mimo jiné vytvořit
synergie a konkurenční výhody díky centralizaci komerčních aktivit s asfalty v rámci zemí
střední a východní Evropy, zajistit stabilní a dlouhodobý odběr asfaltářských produktů
z litvínovských a pardubických provozů, převést jejich obchodní riziko a zaměřit
se na výrobní efektivnost.

Společnost Paramo Asfalt zahájila svou činnost 1. února 2012 po nákupu komerčních
aktivit v oblasti asfaltářských produktů společnosti PARAMO a je zodpovědná
za velkoobchod všech asfaltů ze společností UNIPETROL RPA, s.r.o. a PARAMO.
PARAMO je společnost, ve které drží 100 % akcií UNIPETROL, a.s. ORLEN Asfalt
je polská společnost s ručením omezeným, ve které drží 82,5 % akcií PKN ORLEN S.A.
přímo a zbývající akcie jsou drženy dceřinou společností PKN ORLEN S.A.

V Praze dne 23. října 2012
UNIPETROL, a.s.
Povinné oznámení č. 24/2012

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.