RM-SYSTÉM»Události»TOMA, a.s. - podpis úvěrové smlouvy

TOMA, a.s. - podpis úvěrové smlouvy

08.10.2012 14:30
Společnost TOMA, a.s. realizuje projekt výstavby provozní haly k pronájmu III (více ve Výroční zprávě za rok 2011 a v Pololetní zprávě 2012; k dispozici na www.tomaas.cz).

Dne 4. 10. 2012 podepsala společnost TOMA, a.s. s bankou Raiffeisenbank a.s. smlouvu o dlouhodobém investičním úvěru za účelem financování uvedeného projektu. Jistina úvěru je 30 mil. Kč a konečná splatnost do 30. 6. 2022. Úvěr bude čerpán postupně, jak bude probíhat realizace projektu až do července 2013. Úvěr bude zajištěn zástavou nemovitosti (financovaná hala), zástavním právem k pohledávkám z pronájmu haly a vinkulací pojištění haly.

V Otrokovicích 8. 10. 2012
Vedení společnosti

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy