RM-SYSTÉM»Události»Regionální expanze ve střední Evropě a Ruské federaci

Regionální expanze ve střední Evropě a Ruské federaci

08.10.2012 09:25
Praha / Budapešť, 5. října 2012 – Skupina AAA AUTO v současnosti působí ve třech zemích – České republice, Slovenské republice a Ruské federaci. V příštích pěti letech společnost plánuje expandovat jak na trzích, kde již působí, tak vstoupit na trh Maďarska, Polska a Ukrajiny.

Expanze na stávajících trzích

V České republice společnost v současné době provozuje 19 poboček (včetně pobočky AUTO DISKONT v Praze) a během následujících pěti let plánuje otevření dalších deseti autocenter. Na Slovensku společnost provozuje 10 poboček, přičemž do pěti let plánuje otevření dalších sedmi. V Ruské federaci skupina provozuje 1 pobočku a v následujících pěti letech plánuje postupné otevření šesti dalších.

Expanze na nové trhy

Společnost uvažuje o návratu na maďarský trh v roce 2014, do Polska v roce 2015 a zahájení činnosti na Ukrajině v roce 2016.

Podnikatelské aktivity v Polsku a v Maďarsku skupina ukončila na počátku nečekané světové finanční krize v letech 2008, resp. 2009. Nicméně díky lepšícím se podmínkám na těchto trzích společnost uvažuje o znovuotevření své první maďarské pobočky v roce 2014 a vždy dvou dalších v každém z nejbližších následujících let. Společnost se momentálně na opětovný vstup do Maďarska připravuje a pečlivě sleduje tamní trh nových a ojetých automobilů společně s ekonomickým vývojem v zemi. V Polsku a na Ukrajině společnost uvažuje o otevření vždy jedné pobočky ročně, a to od roku 2015 v Polsku a od roku 2016 na Ukrajině.

Hlavním faktorem, který podporuje nadcházející řízenou expanzi je redefinovaný business model, odlišný od business modelu předkrizového. Nový business model je podřízen systému sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), kvalitnějšímu managementu procesů ve všech fázích výkupu, prodeje a řízení zásob vozů, který byl vyvinut během krizového období v letech 2008 a 2009 a otestován a posílen v rámci vstupu na nový ruský trh. V současnosti aplikované zpracování dat v reálném čase, jejich analýza a nástroje pro získávání dat z trhu umožňují pružně reagovat na situaci na trhu a tento plán rozvoje efektivně korigovat.

Očekávané objemy prodejů a výše ziskovosti

Vzhledem k organickému růstu plynoucímu z otevírání nových poboček a zefektivňování činnosti poboček již fungujících, očekává AAA AUTO v letech 2013-2017 meziroční růst prodejů a objemu finančních služeb přibližně ve výši 17 %. V rámci konsolidovaných výsledků skupina očekává růst průměrné ceny prodaného vozu ze zhruba 6,0 tisíc eur v roce 2013 na 7,5 tisíce eur v roce 2017, tj. průměrný roční růst o zhruba 5 %. Průměrná cena prodaného vozu se bude lišit podle jednotlivých zemí, kde nejvyšší je očekávaná v Rusku a nejnižší v Maďarsku.

Na základě výše uvedeného očekává skupina AAA AUTO průměrný roční růst konsolidovaných tržeb ve výši cca 22 procent.

Očekávaná průměrná hrubá marže zůstane v příštích pěti letech na stejné úrovni, lehce pod výší průměrné marže dosažené v prvním pololetí roku 2012, a to při zachování stejné struktury. Počáteční mírný pokles marže oproti současné je očekáván zejména kvůli vstupu na nové trhy v Maďarsku, Polsku a Ukrajině. Po dosažení silnější pozice AAA AUTO na těchto trzích je očekáváno její postupné zvyšování.

Konsolidovaný výsledek na úrovni EBITDA marže (EBITDA maže jako procentuální podíl z celkových tržeb) je v příštích letech předpokládán ve výši přibližně mezi 8,5 % a 9 %, přičemž konečná výše bude záviset zejména na počtu nově otevíraných poboček.

Pro otevírání nových poboček, rekonstrukce stávajících a investice spojené s provozem služebních automobilů budou zapotřebí kapitálové investice. AAA AUTO Group očekává průměrný roční růst CAPEX nákladů lehce pod 8 %, s poměrem CAPEXu k tržbám pohybujícím se kolem hodnoty 0,5 %.

Výše čistého pracovního kapitálu, který se skládá ze zásob, obchodních pohledávek, závazků a dalších krátkodobých aktiv a pasiv, se ke konci roku 2017 podle očekávání zvedne na přibližně 100 milionů eur, což znamená roční růst zhruba o 25 %.

Podle plánu by měl počet vozů na skladě koncem roku 2013 dosáhnout hodnoty 7 900 vozů a bude se kontinuálně zvyšovat až na 16 000 vozů v roce 2017. Obrátka skladových zásob vozů by podle očekávání měla zůstat na průměrné hodnotě těsně pod 7,0.

Závazky u bank, které se skládají převážně z kontokorentů a investičních úvěrů, financování skladových zásob vozů a financování služebních vozů, podle očekávání díky pravidelnému splácení klesnou ke konci roku 2017 k hodnotě 6,6 milionu eur. Splacení úvěru od spřízněného subjektu AUTOMOTIVE INDUSTRIES S.a.r.l. bude realizováno v průběhu roku 2013.

Plné znění zprávy včetně přehledné tabulky dostupné na AAA AUTO


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.