RM-SYSTÉM»Události»Informace pro podílníky CS Fondů - upřesnění

Informace pro podílníky CS Fondů - upřesnění

05.10.2012 10:47

AKRO investiční společnost a. s. na svých internetových stránkách dne 27. 9. 2012 informovala o výsledku soudního řízení vedeného u Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ve věci žaloby o náhradu škody vůči České republice.

Dne 2. 10. 2012 byl společnosti doručen písemný protokol z jednání, na jehož základě AKRO investiční společnost a.s. zpřesňuje znění rozsudku tak, že České republice bylo uloženo zaplatit žalobci částku 1.043.891.167,- Kč s 10 % úrokem z prodlení z částky 1.114.275.017,- Kč od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z částky 1.043.891.167,- Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení, to vše do 3 měsíců od právní moci rozsudku. Písemné vyhotovení rozsudku očekáváme cca do 1 měsíce.

Zdroj: AKRO investiční společnost a. s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy