RM-SYSTÉM»Události»Usnesení mimořádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

Usnesení mimořádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

21.09.2012 13:13
Amsterdam / Budapešť / Praha, 21. září 2012 – Následují usnesení mimořádné valné hromady akcionářů nizozemské společnosti AAA Auto Group N.V., která se dnes konala v Amsterdamu.

Akcionáři AAA Auto Group N.V. projednávali následující program:

1. Zahájení a úvodní oznámení

2. Jmenování exekutivního člena představenstva (bod k hlasování)

3. Udělení titulu generálního ředitele (Chief Executive Officer) exekutivnímu členu představenstva (bod k hlasování)

4. Jmenování neexekutivního člena představenstva (bod k hlasování)

5. Udělení titulu předsedy představenstva (Chairman of the Management Board) neexekutivnímu členu představenstva (bod k hlasování)

6. Závěr

Na základě rezignace pana Anthony James Denny na funkci generálního ředitele (Chief Executive Officer) a funkci exekutivního člena představenstva společnosti přijali akcionáři rozhodnutí jmenovat na základě seznamu kandidátů předloženého valné hromadě neexekutivními členy představenstva paní Karolinu Topolovou do funkce exekutivního člena představenstva. Jako exekutivní člen představenstva byla zároveň paní Karolina Topolová jmenována do funkce generálního ředitele (Chief Executive Officer).

Dále na základě rezignace pana Vratislava Válka na funkci neexekutivního člena představenstva společnosti jmenovali akcionáři do funkce neexekutivního člena představenstva pana Anthony James Denny. Akcionáři zároveň rozhodli o změně předsedy představenstva a udělili titul předsedy představenstva (Chairman of the Management Board) panu Anthony James Denny namísto dřívějšího pana Vratislava Kulhánka.

Další podrobnosti o mimořádné valné hromadě včetně zápisu z této valné hromady jsou k dispozici na internetové stránce Společnosti: http://www.aaaauto.cz/ v sekci O nás / Pro investory / Corporate Governance.

Zdroj: AAA Auto Group N.V


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.