RM-SYSTÉM»Události»Ukončení řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out)

Ukončení řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out)

21.09.2012 08:50

Společnost New World Resources („NWR Plc" nebo „Společnost") dnes s potěšením oznamuje ukončení řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out), které probíhalo v souvislosti s reinkorporací Společnosti do Spojeného království v roce 2011. V návaznosti na skutečnost, že včera, dne 19. září 2012, uplynula tříměsíční lhůta pro odvolání, NWR Plc bude nadále postupovat v souladu s rozsudkem Obchodní komory odvolacího soudu v Amsterdamu (Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeals), který byl vydán dne 19. června 2012, a zaplatí cenu konečného vypořádání stanovenou ve výši 3,96 Euro za každou kmenovou akcii druhu 'A' vydanou společností New World Resources N.V. („NWR NV") („Akcie") (bez zohlednění dividend a naběhlého úroku). Po započtení zákonných úroků a dividend (včetně zatímní dividendy v souvislosti s vytěsněním minoritních akcionářů (interim squeeze-out dividend), u které se očekává, že bude vyplacena 5. října 2012), je cena za Akcii, která bude převedena zbývajícím akcionářům, 3,93 Euro.

Podle očekávání dojde k platbě za zbývající Akcie dne 8. října 2012, a k přechodu Akcií NWR NV na NWR Plc dne 9. října 2012. Následně bude NWR Plc jediným akcionářem NWR NV.

NWR NV je v současné době kótována na Varšavské burze cenných papírů („WSE"). Po 9. říjnu 2012 společnost zamýšlí požádat o zrušení kotace jejích Akcií (delisting) na WSE. V očekávání vypořádání s minoritními akcionáři, bude obchodování s Akciemi na WSE pozastaveno od 4. října 2012.

NWR Plc zůstane kótována na akciových burzách v Londýně, Praze a Varšavě.

Další informace o tomto procesu jsou dostupné na webových stránkách Společnosti.

Zdroj: NWR Plc

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.