RM-SYSTÉM»Události»PEGAS NONWOVENS zvýšil ukazatel EBITDA meziročně o 15 procent

PEGAS NONWOVENS zvýšil ukazatel EBITDA meziročně o 15 procent

03.09.2012 11:46
LUCEMBURK/ZNOJMO (30. srpna 2012) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných výsledků v prvním pololetí 2012 ukazatele EBITDA ve výši 17,6 milionu EUR a potvrzuje svůj celoroční výhled.

Konsolidované výnosy dosáhly v prvním pololetí roku hodnoty 92,3 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 11,7 %. V samotném druhém čtvrtletí 2012 se celkové výnosy meziročně zvýšily o 15,4 % na 48,0 milionu EUR. Tento růst byl způsoben vyšším objemem prodané produkce díky nové výrobní lince, jež byla uvedena do provozu
v druhé polovině roku 2011.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila v prvním pololetí roku 2012 17,6 milionu EUR a vzrostla tak oproti předchozímu roku
o 15,0 %. Meziročního nárůstu ukazatele EBITDA bylo dosaženo zejména díky přínosu nové výrobní linky. Meziroční srovnání bylo naopak negativně ovlivněno vyšším počtem dní pravidelných odstávek a změnou stavu zásob hotových výrobků. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se ukazatel EBITDA zvýšil v porovnání s druhým čtvrtletím 2011 o 15,2 % na 8,1 milionu EUR, a to díky již zmíněné produkci nové výrobní linky.

Provozní zisk (EBIT) činil v prvním pololetí tohoto roku 11,4 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 3,4 %. V samotném druhém čtvrtletí 2012 se provozní zisk meziročně zvýšil o 2,3 % na 5,0 milionu EUR. Na výši provozního výsledku se pozitivně podílel růst ukazatele EBITDA, vyšší úroveň odpisů jej naopak snížila.

Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2012 hodnoty 9,1 milionu EUR, což je meziročně o 15,5 % méně primárně kvůli nižším nerealizovaným kurzovým ziskům. Ve druhém čtvrtletí 2012 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 0,4 milionu EUR, o 89,8 % méně než ve stejném období roku 2011. Tento pokles byl způsoben nerealizovanými kurzovými rozdíly v porovnávaných obdobích.

„Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme dosáhli meziročního nárůstu ukazatele EBITDA o více než 15 %. Produkce z nové výrobní linky, uvedené do provozu v druhé polovině loňského roku, přispěla k tomuto růstu největší měrou. Pozitivně vnímáme také obrat nepříznivého vývoje cen polymerů z počátku roku. Pokles cen našich hlavních vstupních materiálů, který jsme zaznamenali v posledních měsících, významně podpoří výsledky hospodaření ve třetím čtvrtletí. Solidní provozní výsledky dosažené v první polovině roku a pozitivní výhled na následující měsíce nám umožňují soustředit naše síly a zdroje na dosažení strategických cílů Společnosti.
PEGAS v současné době vstupuje do velmi důležitého období. Stavební práce na budovaném závodě v Egyptě pokračují v souladu s časovým harmonogramem a již za několik týdnů zahájíme instalaci samotné výrobní technologie. Jsme si vědomi, že úspěšná realizace projektu výstavby výrobního závodu v Egyptě hraje důležitou roli v dalším rozvoji Společnosti, a proto je pro nás tento projekt v současnosti absolutní prioritou," okomentoval výsledky František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Zdroj: PEGAS NONWOVENS SA

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy