RM-SYSTÉM»Události»NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY AAA AUTO ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2012

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY AAA AUTO ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2012

30.08.2012 09:37
Konsolidované hospodářské výsledky ukazují silný růst provozní i finanční výkonnosti skupiny ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Celkově dynamika výsledků potvrzuje rostoucí poptávku na spotřebitelském trhu ojetých vozů, kterou skupina AAA AUTO zaznamenává od května 2010 na trzích v České republice a na Slovensku.

Celkové tržby skupiny AAA AUTO za prvních šest měsíců 2012 vzrostly v meziročním srovnání o 26,5 % na úroveň 164,5 milionu eur, zatímco počet prodaných vozů meziročně stoupl o 16,2 % (na konečných 25 841 vozů). Důvodem byl meziroční nárůst průměrné ceny prodaných vozů v prvním pololetí o 5,6 %.

 

Hospodářské výsledky byly na provozní úrovni ovlivněny především dvěma faktory. V první řadě se projevila rostoucí ochota spotřebitelů využít úvěrového financování na nákup svého vozu. Důsledkem toho se společnosti podařilo dosáhnout vyšší penetrace finančních služeb, jež nesou dodatečnou ziskovou marži (počet vozů prodaných na úvěr nebo leasing vzrostl v prvním pololetí na úroveň 50,6 %). S růstem penetrace financování došlo zároveň k nárůstu prodejů ostatních finančních služeb (jako je pojištění) a doplňkových produktů. Stejně tak se zvýšila průměrná cena prodaných vozů, neboť zákazníci inklinují při použití úvěrového financování k nákupům dražších a lépe vybavených vozů. Celkovým efektem byl nárůst provozní ziskovosti skupiny.

 

Druhým faktorem byl rostoucí hrubý zisk na prodané auto. Na základě zavedeného přísného kontrolního systému výkupních a prodejních procesů došlo v prvním čtvrtletí letošního roku o meziroční navýšení hrubého zisku o 41,6 %, ve druhém čtvrtletí se hrubý zisk meziročně zvýšil o 44,4 %.

 

„Hrubý zisk na prodaný automobil se nám podařilo zvýšit zejména díky tomu, že nevykupujeme nejlevnější kategorii vozů a soustředili jsme se na výkup a prodej kvalitnějších vozů po prvním či maximálně druhém majiteli a s málo najetými kilometry. Takové vozy nepotřebují nákladné servisní zásahy a jsou lépe prodejné. Levné vozy se k nám dostávají pouze z protiúčtů, kdy výkup chápeme pouze jako pomoc a službu našim zákazníkům. I tyto vozy se nám ovšem daří velmi rychle prodávat, byť je na nich téměř nulový profit," uvedla generální ředitelka AAA AUTO Karolína Topolová.

 

Celkový hrubý zisk z prodejů vzrostl meziročně za první pololetí o 43,1 % na úroveň 43,6 milionu eur. Meziroční nárůst provozních nákladů ve výši 26 % udržela společnost pod úrovní růstu celkových tržeb, jež činil 26,5 %.

 

Skupina AAA AUTO dosáhla za prvních šest měsíců roku 2012 provozního zisku (EBITDA) ve výši 13,9 milionu eur, což představuje nárůst o 91,9 % oproti stejnému období minulého roku.

 

Na úrovni finančních nákladů byl za první pololetí registrován meziroční pokles úrokových nákladů (o 36 % na úroveň 0,6 milionu eur) vlivem firemního programu zaměřeného na postupné snižování celkového zadlužení skupiny (poměr čistého dluhu k vlastnímu kapitálu [1] Společnosti byl snížen na úroveň 89 % ke konci června 2012 z 226 % v červnu 2011).

 

Zisk před zdaněním v prvním pololetí meziročně vzrostl o 158,6 % na úroveň 12 mil eur.

 

Celkový konsolidovaný čistý zisk skupiny za prvních šest měsíců 2012 dosáhl úrovně 8,6 milionu eur, což představuje zvýšení o 164,8 % ve srovnání s čistým ziskem ve výši 3,2 milionu eur, který skupina realizovala za stejné období minulého roku.

 

AAA Auto Group N.V. také během dneška zveřejní Pololetní zprávu za rok 2012, která bude v plném znění k dispozici na webových stránkách společnosti www.aaaauto.nl v sekci O nás / Pro investory / Publikace.

 

Zdroj: AAA Auto Group N.V.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.