RM-SYSTÉM»Události»Exxon Mobil se chystá expandovat do Ruska

Exxon Mobil se chystá expandovat do Ruska

27.08.2012 10:40
Česká burza RM-SYSTÉM zaznamenala v uplynulém týdnu značnou volatilitu. Podnikatelská důvěra se v srpnu zvýšila na 2,4 b. z předchozích 2,3 b. Spotřebitelská důvěra ve stejném období vzrostla na -27,3 b. z předchozích -28,3 b. Spotřebitelská / Podnikatelská důvěra se zvýšila na -3,6 b. z předchozích -3,8 b. Index české burzy RM v uplynulém týdnu zahájil na hodnotě 1.865,04 bodů a uzavíral na hodnotě 1.861,44 bodů (-0,19 %). Celkový týdenní objem obchodů dosáhl hodnoty 109 mil. Kč.

Skupina VIG zaznamenala 7% nárůst zisku před zdaněním
Pojišťovací skupina Vienna Insurance Group ve středu reportovala konsolidované hospodářské výsledky za první pololetí roku 2012, ve kterém zaznamenala téměř 7% nárůst zisku před zdaněním oproti stejnému období vloni. Zisk skupiny před zdaněním se v první polovině roku zvýšil o 6,9 % na 301,7 mil. EUR, čímž překonal analytický konsensus agentury Bloomberg ve výši 288 mil. EUR. Čistý zisk dosáhl 231,3 mil. EUR (+7,5 %, odhad 227 mil. EUR). Skupině se vyplácí strategie, ve které se soustředí na region střední a východní Evropy, kde zisk rostl o více než 13 %. Předepsané konsolidované pojistné rostlo v daném období o dalších 11,7 % na celkových 5,3 mld. EUR a to hlavně díky 24,1% nárůstu pojistného v segmentu životního pojištění, kterému se velmi daří v Polsku. Vienna Insurance Group se chce ve zbytku roku 2012 zaměřit primárně na organický růst, což znamená využití potenciálu dosavadních společností, které VIG vlastní. Skupina ovšem nevylučuje další strategické akvizice, jenž by zapadaly do jejího pojišťovacího portfolia.

NWR představila hospodářské výsledky za první polovinu roku 2012
Těžební společnost NWR ve čtvrtek před otevřením trhu představila své hospodářské výsledky za 1. pololetí 2012, respektive za 2. čtvrtletí 2012. Společnost za první letošní pololetí, resp. druhé čtvrtletí vykázala na všech úrovních hospodaření meziročně slabší výsledky, a to zejména v důsledku meziročně nižších cen koksovatelného uhlí a koksu a rovněž nižších externích prodejů uhlí. Zveřejněné výsledky však mírně překonaly očekávání analytiků, jak na úrovni výnosů, tak na úrovni provozních zisků a čistého zisku.

Hlavní finanční údaje za první pololetí 2012
Výnosy ve výši 694 mil. EUR, pokles o 17 %
Náklady těžby ve výši 80 EUR/t, pokles o 2 %
EBITDA ve výši 158 mil. EUR, pokles o 37 %
Čistý zisk ve výši 35 mil. EUR
Základní zisk na akcii 0,12 EUR
Mezitímní dividenda ve výši 0,06 EUR na akcii druhu A
Výše čistého dluhu 472 mil. EUR
Žádné významné dluhy splatné v krátkodobém horizontu

Hlavní provozní údaje za první pololetí 2012
Těžba uhlí dosáhla 5,8 mil. tun a externí prodeje uhlí činily 4,8 mil. tun (55 % z toho uhlí koksovatelné)
Produkce koksu dosáhla výše 349 tis. tun a externí prodeje činily 303 tis. tun
Koeficient úrazovosti LTIFR se snížil o 1 % oproti roku 2011 na hodnotu 7,56
Rozšiřování dolu Karviná pokračuje podle plánu
Probíhá přezkoumání projektu Dębieńsko - výsledky koncem roku

Výhled pro rok 2012
Cíl těžby uhlí se mírně zvýšil na 11,0 až 11,1 mil. tun
Cíl produkce koksu zůstává ve výši 700 tis. tun
Cíle externích prodejů uhlí a koksu ve výši 10,3-10,4 mil. tun (uhlí), resp. 600 tis. tun (koksu)
Externí prodeje uhlí v předpokládaném poměru 48 % koksovatelného uhlí a 52 % energetického uhlí
Ceny koksovatelného uhlí a koksu pro 3. čtvrtletí sjednány na úrovni 129 EUR/t, resp. 294 EUR/t
Očekávané náklady těžby na tunu meziročně na stejné úrovni, při konstantním směnném kurzu
Předpokládané investiční výdaje ve výši 210-220 mil. EUR

Změna doporučení pro VIG
Main First Bank snížila své doporučení pro akcie společnosti VIG na „prodat" z původního „neutral." Cílová cena byla snížena na 30 EUR (747,3 Kč) ze 33 EUR (822 Kč).

Exxon Mobil se chystá expandovat na ruském trhu
Americký ropný koncern Exxon Mobil chce expandovat na ruském trhu. Tento záměr společnost oznámila navzdory negativním zkušenostem jeho konkurentů, jako jsou ConocoPhillips či BP, kteří v posledních týdnech ukončili své mnohaleté aktivity v regionu. Exxon se chce z jejich chyb poučit a využít svou globální sílu na úspěšnou realizaci ruských investic. Už minulý rok uzavřel rovnocenné partnerství se státní společností Rosněft. Právě spolupráce s jedním z hlavních ropných hráčů by Exxonu mohla pomoci získat lepší přístup ke všemocnému Kremlu a zajistit, že dohodnuté podmínky partnerství se skutečně dodrží.

ČEZ stanovil cenu emise private placement
ČEZ úspěšně stanovil cenu třicetipětileté private placement emise dluhopisů v nominální výši 60 mil. EUR a kupónem 4,383%. Očekávané datum emise je 3. září 2012. Tato emise bude vydána v rámci stávajícího EMTN (Euro Medium Term Notes) programu. Jediným agentem emise je UniCredit Bank AG.

ECM oznámila své konsolidované finanční výsledky za první polovinu roku 2012

Hlavní finanční ukazatele
Čistá provozní ztráta na úrovni -4,74 milionu EUR (1. pololetí 2012: -14,946 milionu EUR)
Čistá ztráta po zdanění na úrovni -8,07 milionu EUR (1. pololetí 2012: -24,69 milionu EUR)
Celková aktiva poklesla o 2,8 % na 103,0 milionu EUR (30.6. 2011: 106,0 milionu EUR)
Celkový kapitál poklesl na úroveň -140,9 milionu EUR (30.06.2010: -133,9 milionu EUR)
Operativní zprávy

Za 1. pololetí 2012 nedošlo k žádné významné finanční transakci.
Došlo k významnému poklesu osobních a administrativních nákladů o 46%.
Společnost připravuje vyřazení klíčových aktiv, předpokládaná realizace ve 3. čtvrtletí 2012.
Reorganizace

Dnem 15. března 2012 se společnost nachází v reorganizaci. Astin Capital, reprezentant největších věřitelů, držitelů EUR denominovaných dluhopisů, byl pověřen vypracováním reorganizačního plánu, který by měl být předložen nejpozději 15. září 2012.

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy