RM-SYSTÉM»Události»Neauditované předběžné výsledky za první pololetí roku 2012

Neauditované předběžné výsledky za první pololetí roku 2012

23.08.2012 09:52
New World Resources Plc dnes oznámila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2012.

Hlavní finanční údaje za první pololetí 2012

 • Výnosy ve výši 694 mil. EUR, pokles o 17 %
 • Náklady těžby ve výši 80 EUR/t, pokles o 2 %
 • EBITDA ve výši 158 mil. EUR, pokles o 37 %
 • Čistý zisk ve výši 35 mil. EUR
 • Základní zisk na akcii 0,12 EUR
 • Mezitímní dividenda ve výši 0,06 EUR na akcii druhu A
 • Výše čistého dluhu 472 mil. EUR
 • Žádné významné dluhy splatné v krátkodobém horizontu

Hlavní provozní údaje za první pololetí 2012

 • Těžba uhlí dosáhla 5,8 mil. tun a externí prodeje uhlí činily 4,8 mil. tun (55 % z toho uhlí koksovatelné)
 • Produkce koksu dosáhla výše 349 tis. tun a externí prodeje činily 303 tis. tun
 • Koeficient úrazovosti LTIFR1 se snížil o 1 % oproti roku 2011 na hodnotu 7,56
 • Rozšiřování dolu Karviná pokračuje podle plánu
 • Probíhá přezkoumání projektu Dębieńsko - výsledky koncem roku

Více na stránkách NWR

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.