RM-SYSTÉM»Události»Výsledky ECM za 1. pololetí 2012

Výsledky ECM za 1. pololetí 2012

22.08.2012 12:00
Lucemburk, 21. srpna 2012 – ECM Real Estate Investments A.G. (“ECM” nebo “Společnost”) oznamuje své konsolidované finanční výsledky dle mezinárodních účetních standardů za 1. pololetí 2012.

Hlavní finanční ukazatele

  • Čistá provozní ztráta na úrovni -4,74 milionu EUR (1. pololetí 2012: -14,946 milionu EUR)
  • Čistá ztráta po zdanění na úrovni -8,07 milionu EUR (1. pololetí 2012: -24,69 milionu EUR)
  • Celková aktiva poklesla o 2,8 % na 103,0 milionu EUR (30.6. 2011: 106,0 milionu EUR)
  • Celkový kapitál poklesl na úroveň -140,9 milionu EUR (30.06.2010: -133,9 milionu EUR)

Operativní zprávy

  • Za 1. pololetí 2012 nedošlo k žádné významné finanční transakci.
  • Došlo k významnému poklesu osobních a administrativních nákladů o 46%.
  • Společnost připravuje vyřazení klíčových aktiv, předpokládaná realizace ve 3. čtvrtletí 2012.

Reorganizace

  • Dnem 15. března 2012 se společnost nachází v reorganizaci. Astin Capital, reprezentant největších věřitelů, držitelů EUR denominovaných dluhopisů, byl pověřen vypracováním reorganizačního plánu, který by měl být předložen nejpozději 15. září 2012.

 

Pro získání dalších informací prosím kontaktujte:

Email: info@ecm.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy