RM-SYSTÉM»Události»Přijetí platby za prodej pozemků

Přijetí platby za prodej pozemků

21.08.2012 09:07
Společnost TOMA, a.s. na základě smlouvy ze dne 11.10.2011 uzavřené se společností MITAS a.s. prodala nemovitosti (pozemky a budovu) ve svém areálu v Otrokovicích za celkovou cenu cca 35 mil.Kč (tato skutečnost byla zveřejněna 13.10.2011).

Společnost MITAS a.s. přední český výrobce mimosilničních plášťů hodlá na těchto pozemcích vystavět komplex výrobních hal a přemístit sem v následujících letech výrobu, která je nyní situována v nedalekém areálu Barum Continental spol. s r.o.


Dne 3. 8. 2012 nabylo právní moci stavební povolení vydané pro společnost MITAS a.s. a společnost dne 18. 8. 2012 v souladu s uzavřenou smlouvou uhradila na účet společnosti TOMA, a.s. splátku kupní ceny ve výši 22.000.000,-Kč. Zbývající část kupní ceny bude uhrazena ve dvou splátkách. První splatná k 31. 12. 2013 a druhá k 31. 12. 2014.
V Otrokovicích 20. 8. 2012


Představenstvo společnosti

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy