RM-SYSTÉM»Události»Soudní řízení o uložení povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií

Soudní řízení o uložení povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií

26.07.2012 16:36
Společnost VET Assets a.s. (dříve Jihočeské papírny, a.s. Větřní), se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČO: 00012297 (dále jen „Společnost“) oznamuje, že dle informací uvedených v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 5290/2009 ze dne 26. 10. 2011 (uveřejněného na stránkách www.nsoud.cz) určití akcionáři Společnosti žalují společnost Biocel Paskov a.s., se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21, IČO: 26420317 o uložení povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy podle § 183b odst. 1, 5 a 8 obch. zák. ve znění účinném do 31. 3. 1998 o koupi zaknihovaných akcií na majitele ISIN CZ0005005850 o jmenovité hodnotě 185 Kč, vydaných Společností, a to za kupní cenu 419,47 Kč za každou akcii.

Společnost tímto informuje o zveřejněné informaci o uvedeném soudním řízení, ale v žádném ohledu nehodnotí ani nepředjímá další průběh řízení nebo jeho výsledek.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy