RM-SYSTÉM»Události»ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA A MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA A MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA.

13.07.2012 11:11
ECM informuje, že v Lucembursku proběhla dne 28. června 2012 od 10:00 hodin řádná valná hromada akcionářů společnosti, která projednala výsledky ECM za účetní rok 2011 a další body dané taxativně lucemburskou legislativou a/nebo stanovami společnosti. Akcionáři schválili kooptaci nového člena představenstva ECM, pana Omara Koleilata. Veškeré body na programu jednání byly úspěšně schváleny s výjimkou rozhodnutí o odměnách členů představenstva ECM, kde se insolvenční správce, vykonávající pravomoci valné hromady, zdržel hlasování.

Téhož dne od 11:00 hodin se konala mimořádná valná hromada ECM, která schvalovala úpravy stanov ECM, aby byly v souladu s novou relevantní lucemburskou legislativou. Veškeré návrhy na úpravy stanov ECM byly schváleny insolvenčním správcem vykonávajícím pravomoci valné hromady.

Veškeré podklady o konání obou valných hromad jsou dostupné na webových stránkách ECM na adrese: http://www.ecm.cz.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy