RM-SYSTÉM»Události»Skupina KKCG zaútočila na vlastnickou strukturu VÍTKOVIC

Skupina KKCG zaútočila na vlastnickou strukturu VÍTKOVIC

02.07.2012 11:18
28.06.2012 - Skupina KKCG, která dnes v textu Hospodářských novin tvrdí, že VÍTKOVICE, a.s., přišly v roce 2008 nákupem Spojených sléváren o 225 milionů korun, znovu zaútočila na vlastnickou strukturu VÍTKOVICE HOLDING. Jedná se o odvetný krok za nedávné pravomocné rozhodnutí soudu o vydání akcií společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., ze soudní úschovy do rukou Jana Světlíka. Představenstvo VÍTKOVIC i VÍTKOVIC HOLDING je připraveno se opět účinně bránit.

Skupina KKCG se snaží vyvolat dojem, že bojuje za zájmy menšinových akcionářů VÍTKOVIC. Ve skutečnosti však organizuje jejich přímé ohrožení. Krajský soud v Ostravě například před pouhým týdnem zamítl žalobu o 663 milionů korun, které chtěla KKCG vysoudit na členech představenstva za údajné neoprávněné převedení akcií VÍTKOVIC na 100procentní dceřinou firmu VÍTKOVIC HOLDING. Soud tuto spekulaci jednoznačně odmítl s tím, že ve zdůvodnění rozsudku mimo jiné uvádí, že po prodeji akcií akcionáři panem Novotným a panem Beranem panu Komárkovi, resp. společnosti KKCG Industry B.V., reálně hrozil ve společnosti patový stav, který by se „mohl promítnout nejen do mocenských bojů uvnitř společnosti, ale také do chodu významné dceřiné společnosti VÍTKOVICE, a.s."

Po tomto jen týden starém neúspěchu tedy nyní KKCG útočí na obchodní případ z roku 2008, kdy VÍTKOVICE koupily společnost Spojené slévárny. KKCG čtyři roky starý obchod účelově skandalizuje a vyvolává dojem tajemného spiknutí s osobou Martina Ulčáka. Spojené slévárny jsou součástí skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jsou uváděny ve výročních zprávách VÍTKOVIC, jejich dokumenty jsou přístupné ve sbírce listin a společnost VÍTKOVICE nikdy netajila jejich vlastnickou strukturu. V obchodním rejstříku je v této struktuře uvedena vedle VÍTKOVIC také firma E - Invest, a. s., kde je jediným akcionářem Martin Ulčák. Vzhledem k tomu, že jde o zcela veřejné údaje, je jejich výklad skupinou KKCG spekulativní a připravený pro další z řady útoků na valnou hromadu VÍTKOVIC.

Skupina KKCG vede od roku 2005, kdy se neúspěšně pokusila koupit od Davida Berana akcie společnosti VÍTKOVICE HOLDING, desítky sporů s představenstvem VÍTKOVIC a vlastníky VÍTKOVICE HOLDING. Zveřejnění poslední žaloby zjevně účelově načasovala těsně před konání valné hromady VÍTKOVIC, která se sejde zítra.

Do této chvíle čelilo představenstvo, jeho jednotliví členové a vlastníci vítkovické strojírenské skupiny již více než desítce šikanózních žalob, trestních oznámení a různých podnětů KKCG, a to včetně návrhů na zneplatnění valných hromad a předběžná opatření proti navýšení kapitálu společností VÍTKOVICE HOLDING i VÍTKOVICE.

Zdroj: VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

Zpracovala:
Eva Kijonková, mediální zastoupení VÍTKOVICE MACHINERY GROUP


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy